Podziel się z innymi:

Z końcem roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci 29 grudnia śp. Romana Śwista z Dziećmorowic – byłego ogniomistrza pożarnictwa w st. spoczynku – działacza społecznego, działacza związkowego: w strukturach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wszystkich krajowych szczebli, działacza w Polskiego Związku Działkowców oraz Ludowego Zespołu Sportowego ”Sudety” w Dziećmorowicach, a także cenionego kronikarza o bardzo bogatym dorobku. Jest autorem 12 książek i opracowań z zakresu pożarnictwa, a także historii Dziećmorowic.Śp. Roman Świst przeżył 72 lata. Jego działalność i zasługi są ogromne. Jak zaznaczają we wspomnieniu o zmarłym na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP jego koledzy ze związku „ Był On niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie krzewienia historii pożarnictwa na ziemi wałbrzyskiej. Działał w związku przeszło 20 lat. Jest autorem wielu opracowań, broszur i artykułów związanych z problematyką polskiej ochrony p. pożarowej oraz opracowania i artykuły o „martyrologii” i bohaterstwie polskich strażaków w czasach II wojny światowej z których to korzystają kolejne pokolenia, adeptów sztuki pożarniczej w całym kraju. Z racji osiągnięć na polu dokumentowania historii polskiego pożarnictwa odnotowany w bibliografii jego piśmiennictwa, prasy pożarniczej”. W Ludowym Zespole Sportowym”Sudety” w Dziećmorowicach pełnił funkcję sekretarza i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wielokrotnie był wyróżniany m.in. Złotą odznaką zasłużonego działacza LZS za wybitne zasługi położony dla rozwoju kultury fizycznej na wsi, którą sobie ogromnie cenił. W roku 2010 ukazała się bardzo dogłębna publikacja historyczna jego autorstwa o tym zespole opisująca nie tylko dokonania sportowe ale tło życia w tej miejscowości pt. „Ludowy Zespół Sportowy „Sudety” Dziećmorowice 1950-2010”.

Pogrzeb śp. Romana Śwista odbędzie się 3 stycznia o godz. 14. w Dziećmorowicach.