Podziel się z innymi:

Fot. Ryszard Wyszyński

Symbolicznym przecięciem wstęgi przez Burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka, Marszałka Województwa

Dolnośląskiego Grzegorza Macko, Starostę Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego, radnych Szczawna-Zdroju oraz wykonawcę inwestycji – oddano do użytku inwestycję, która kosztowała 582 006,63 zł w tym 406 653,03 zł, dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rewitalizacja została przeprowadzona z uwzględnieniem proekologicznego charakteru miejsca, w którym znajdują się stawy i ich otoczenie. Dbałość o porządek został zapewniony przez młodzież ze szczawińskiej szkoły, która zbierała śmieci od Słonecznej Polany do stawów. Wśród wielu uczestników imprezy były m.in. Pani Barbara Daleczko była wiceburmistrz Szczawna – Zdroju za kadencji Emila Barcińskiego, Pani Maria Pisarska, która z mężem Janem na trwałe wpisali się w powojenną historię uzdrowiska Szczawno – Zdrój, Pani Renata Wierzbicka, wałbrzyska radna z dzielnicy Piaskowa Góra, graniczącej z Gedymina. Otwarcie wieży widokowej przyspieszyło podjęcie decyzji dotyczących szerszego zagospodarowania terenów wokół niej. Zapewne zachęci to odwiedzających do spędzenia dłuższego czasu w tym niezwykle urokliwym miejscu, jakim jest popularne Wzgórze Gedymina. Warto również wspomnieć, że prace porządkowe, wycinki samosiejek w tym miejscu są prowadzone od wielu lat przez Szczawno-Zdrój. Ławki do siedzenia oraz ozdoby wykonane w drewnie to dzieła Ludwika Wieczorka zajmującego się zielenią w szczawieńskim kurorcie. Zapewne powróci popularna funkcja sportowo-rekreacyjna i turystyczna zagospodarowanych terenów, na styku Szczawna-Zdroju i trzech wałbrzyskich dzielnic, jak miało to miejsce wiele lat temu.

RW