Podziel się z innymi:

Zmarł Adam Piotrowski z Wałbrzycha – wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Drohobyckiej, koła w Wałbrzychu. Miał 88 lat. Był rodowitym borysławianinem, który przyjechał z rodzicami do powojennego Wałbrzycha, jako młody chłopiec, w pierwszej grupie ekspatriantów z Borysławia, jesienią 1945 r. Jako jeden z pierwszych spopularyzował szeroko wśród wałbrzyszan –
informując o jej celu – wspaniałą akcję TVP Wrocław „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, dzięki
której setki młodych ludzi ze szkół rokrocznie wyjeżdżało z opiekunami na dawne Kresy i porządkowało
tam setki zapomnianych polskich cmentarzy. Był jednym z tych, który jeździł tam każdego roku od
początku akcji, porządkując m.in. polski cmentarz na Hukowej Górze w Borysławiu, gdzie z jego
inicjatywy powstało lapidarium. Zbierał datki na te patriotyczne incjatywy – głównie 1 listopada przed
wałbrzyskim cmentarzami, a w ciągu roku, za zgodą proboszczów, przed wieloma kościołami w mieście i
regionie wałbrzyskim. Przez wiele lat pomagał też w przygotowywaniu przyjazdów do Wałbrzycha i
młodzież z Polskiej Sobotniej Szkoły w Borysławiu, a także prowadził zbiórki pieniężne i organizował
wspólnie ze stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej akcję przygotowywania przez uczniów
wielu wałbrzyskich szkół paczek świątecznych, które następnie trafiały za pośrednictwem polskich
organizacji i parafii katolickiej w Borysławiu do polskich rodzin i starszych samotnych osób
potrzebujących wsparcia – żyjących nie tylko w tym mieście i na całej Ziemi Drohobyckiej. Był
człowiekiem szerokich zainteresowań. Jego wielką pasją była historia Borysławia, kolekcjonowanie
minerałów i podróże.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci